Amaya Pérez GAEko sarreran «Zati hautsiak»

Amaya Pérez en la entrada de la AAG

Maiatzean ikusgai. La muestra permanecerá todo Mayo.