Irekita dago epea udako kurtsoetan izena emateko, informazio zabalagoa: asarteg@yahoo mail bidez edo 943 47 38 37 telefono zenbakira deituz.

Se abre el plazo para las inscripciones a los cursos de verano, para más información: asarteg@yahoo.es o llamando al teléfono 943 47 38 37.

UDARAKO KURTSOAKCURSOS DE VERANO

ZENBATEKOA / PRECIOS:

75€ BAZKIDEAK ETA 90€ BAZKIDE EZ DIRENAK. / 75€ SOCIOS Y 90€ LOS NO SOCIOS.